Pravila

Nagrada Ambasador 2018. sklapa sporazum o suradnji sa HGU DJ sekcijom s ciljem aktivnijeg uključivanja struke u sam proces izrada kategorija, pravilnika, kriterija pri nominiranju i formiranju stručne radne skupine od 50 profesionalaca sa elektroničke scene koji će sudjelovati u prvoj fazi izbora - prednominacijama te potom i glasati u kategorijama nagrada struke.HGU DJ sekcija sudjeluje u nadzoru svih faza procesa, od formiranja stručne radne skupine, do sastavljanja nominacija, pregleda glasanja te proglašenja pobjednika. Mijenja se i sustav sastavljanja prednominacija i nominacija, broj kategorija, utvrđuju se nova pravila i kriteriji prema kojima će stručna radna skupina popunjavati predonimacijske liste. U samoj obradi podataka, pregledavanju i brojanju glasova sudjelovat će peteročlani Nadzorni odbor.

ambasador 2018, pravila nagrade

Prati nas na