Pravila

Nagrada Ambasador 2018. sklapa sporazum o suradnji sa HGU DJ sekcijom s ciljem aktivnijeg uključivanja struke u sam proces izrada kategorija, pravilnika, kriterija pri nominiranju i formiranju stručne radne skupine od 50 profesionalaca sa elektroničke scene koji će sudjelovati u prvoj fazi izbora - prednominacijama te potom i glasati u kategorijama nagrada struke.

Prati nas na