Pravilnik

AMBASADOR 2021.

PRAVILNIK NAGRADE AMBASADOR

Pravilnik utvrđuje Utemeljitelj nagrade Goran Tomašević (Udruga Klubska kultura) u suradnji sa Nadzornim Odborom Ambasadora u daljnjem tekstu (NO Ambasadora).

Ambasador 2021. dodjeljuje priznanja za ostvarenja s područja elektroničke glazbe, a razdoblje evaluacije je od 01.01.2020. do 31.12.2020. Nagrađuju se projekti nastali u Hrvatskoj i regiji (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Srbija).

NADZORNI ODBORI NAGRADE AMBASADOR
NO Ambasadora čine uvaženi i dugogodišnji članovi elektroničke glazbene industrije Hrvatske sa statusom i zapaženim rezultatima na sceni. NO Ambasadora 2021. čine četiri predstavnika nezavisne scene: Boris Bjelica (Bebetto, Pula); Damir Ludvig (Astralis, Zagreb); Haris Čustović (Laus Music, Dubrovnik); Vedran Meniga (Pozitivan Ritam, Zagreb/Šibenik).

Za pitanja koja se odnose na regionalne kategorije formira se i Regionalni Nadzorni Odbor Ambasadora u daljnjem tekstu (RNO Ambasadora), a čini ga pet uvaženih predstavnika regionalne elektroničke glazbene scene: Davor Pavelić (Worda, mTechno Rec., BiH), Dimitrije Jelić (Time:Code, Srbija), Gregor Zalokar (TrickyDisco! PiArt, Slovenija), Mirjana Radovanović (Flekitza, Exit Kosovo), Slobodan Popović (DJ i promotor, Crna Gora).

STRUČNA RADNA SKUPINA NAGRADE AMBASADOR
Glazbeni žiri čini preko 100 dugogodišnjih aktera elektroničke glazbene industrije Hrvatske i regije, s koje predlaže Utemeljitelj nagrade Ambasador, a usvaja NO Ambasadora. Glazbeni žiri uključuje promotore, organizatore, DJ-e, glazbene novinare, izdavače, vlasnike klubova, nezavisne istraživače scene, kreativce i druge aktere scene. Popis osoba koji će ove godine biti uključeni u rad projekta ostaje tajan sve do same dodjele nagrada, nakon čega će biti objavljen na www.ambasador.hr

Stručna radna skupina se kod predlaganja projekata i ocjenjivanja ravna umjetničkim i produkcijskim standardima, a ne komercijalnim uspjehom glazbenih izdanja, projekata ili izvođača.

PREDNOMINACIJE
U prednominacijama sudjeluje Stručna radna skupina dugogodišnjih aktera scene koji nakon nominacija, dodjeljuju glasove u kategorijama nagrada struke.

PREDNOMINACIJSKE LISTE
Stručnoj radnoj skupini Hrvatske i regionalne glazbene industrije šalju se prazne liste sa popisom kategorija, kriterijima i uputama za ispunjavanje. Svatko prijavljuje projekte za koje smatra da su bili reprezentativni za scenu tijekom 2020. godine. Prednominacijske liste se popunjavaju na način da svaki član radne skupine predlaže po 3 kandidata u svakoj kategoriji. Prednominacije u kategorijama s manje od 3 navedena kandidata neće biti prihvaćene. (Izuzetak su kategorije „Nagrada za poseban doprinos sceni“ i „Vizualno rješenje godine“ za koje su specifično definirani kriteriji oko prijava i ocjenjivanja za formiranje nominacija).

Utvrđen je sustav bodovanja za predložene kandidate na prednominacijskim listama:

Predloženi kandidat 3 boda
Predloženi kandidat 2 boda
Predloženi kandidat 1 bod

U slučaju jednakog broja bodova kandidata, utvrđuje se da prednost ima kandidat sa najviše ocjena 3, zatim kandidat sa najviše ocjena 2. Ako se i na ovaj način ustanovi da su svi izjednačeni, odluku o onome tko će biti nominiran donosi Utemeljitelj nagrade i NO Ambasadora, internim tajnim glasanjem. Kod regionalnih kategorija odluku donosi Utemeljitelj nagrade i RNO Ambasadora. Utemeljitelj nagrade, NO Ambasadora i RNO Ambasadora se kod internog tajnog glasanja i ocjenjivanja ravnaju umjetničkim i produkcijskim standardima, a ne komercijalnim uspjehom glazbenih izdanja, projekata ili izvođača.

PRIJAVE PROJEKATA
Javne prijave projekata za prednominacijski ciklus počinju u utorak, 26.01. i traju do petka 05.02.2021. u 23.59h. Svoje favorite putem online obrasca, a prema unaprijed definiranim kategorijama mogu prijaviti svi koji smatraju da to zaslužuju - nositelji projekata, suradnici, prijatelji i fanovi. Prijave će se moći napraviti putem poveznice objavljene na www.ambasador.hr U javnim prijavama projekata ne mogu sudjelovati već unaprijed definirani članovi Stručne radne skupine. Sve prijave koje dođu od takvih kandidata bit će poništene.

NOMINACIJE I KATEGORIJE
Kategorije nastaju na temelju zapažanja i istraživanja scene u godini u kojoj se vrši evaluacija projekata, te nakon opsežnih diskusija koje Utemeljitelj nagrade, NO Ambasadora i RNO Ambasadora vode sa Stručnom radnom skupinom i svim zainteresiranim akterima elektroničke glazbene industrije u Hrvatskoj i regiji. Na temelju primljenih popunjenih prednominacijskih lista Stručne radne skupine, sastavljaju se nominacije po kategorijama koje utvrđuje Utemeljitelj nagrade, NO Ambasadora i RNO Ambasadora.

Nominacije po kategorijama se utvrđuju tako što prednost imaju projekti predloženi na prednominacijskim listama od strane Stručne radne skupine. Ako se u pojedinoj kategoriji utvrdi da nema dovoljno kandidata po ovom modelu, tada Utemeljitelj nagrade, NO Ambasadora i RNO Ambasadora razmatraju sve kandidate zaprimljene preko Javnih prijava projekata te ukoliko isti zadovoljavaju važeće kriterije internim tajnim glasanjem odlučuju tko će biti nominiran. Utemeljitelj nagrade, NO Ambasadora i RNO Ambasadora se kod ocjenjivanja ravnaju umjetničkim i produkcijskim standardima, a ne komercijalnim uspjehom glazbenih izdanja, projekata ili izvođača.

Ukoliko se putem prednominacijskih lista i javnih prijava projekata pokaže da u pojedinoj kategoriji nema dovoljno kandidata koji bi konkurirali za nominacije, Utemeljitelj nagrade, NO Ambasadora i RNO Ambasadora ukidaju kategoriju, te ona neće ući u evaluaciju za 2020.g.

Specifično u kategoriji „Nagrada za poseban doprinos sceni“, nominacije se formiraju na temelju svih svih pristiglih prijava Stručne radne skupine (prednominacijske liste) i putem Javnih prijava projekata. Za ovu kategoriju projekti predloženi na prednominacijskim listama Stručne radne skupine ne boduju se i nemaju prednost pri formiranju nominacija. Nakon online diskusije, odluku o nominacijama internim tajnim glasanjem donose Utemeljitelj nagrade i NO Ambasadora. Oni se kod ocjenjivanja ravnaju umjetničkim i produkcijskim standardima, a ne komercijalnim uspjehom predloženih kandidata.

Specifično u kategoriji „Vizualno rješenje godine“, u NO Ambasadora pristupa Stručna suradnica Marina Stančev, na temelju čije će se prosudbe formirati nominacije. Stručna suradnica razmatra sve pristigle radove Stručne radne skupine putem prednominacijskih lista, kao i sve pristigle radove putem Javnih prijava projekata. Za ovu kategoriju projekti predloženi na prednominacijskim listama Stručne radne skupine ne boduju se i nemaju prednost pri formiranju nominacija. Stručna suradnica se kod ocjenjivanja ravna umjetničkim i produkcijskim standardima, a ne komercijalnim uspjehom vizualnog rješenja.

U kategoriji „Nagrada za životno djelo“ Utemeljitelj nagrade predlaže kandidate koji su svojim likom i djelom sudjelovali u stvaranju i kontinuiranom razvoju hrvatske elektroničke glazbene scene od njenih početaka do danas. Utemeljitelj nagrade u online diskusiji s NO Ambasadora internim tajnim glasanjem donosi odluku o kandidatu/kandidatima kojem/kojima će se dodijeliti priznanje u navedenoj kategoriji. Nagrada će se uručiti na svečanoj manifestaciji u Opatiji.

DEFINICIJA KADA NASTUPAJU POSEBNE OKOLNOSTI U SKLOPU NAGRADE AMBASADOR
Ovdje se definira društvena odgovornost projekta kao i sprečavanje sukoba interesa Organizatora (Udruga Klubska kultura), Utemeljitelja nagrade (Goran Tomašević), NO Ambasadora, RNO Ambasadora i stručnih suradnika u projektu sukladno dugoročnim ciljevima i vizijama projekta.

Nagrada Ambasador nastala je 2016. kao plod dugogodišnjeg rada portala Klubskascena.hr povodom njegovog 15. rođendana, a zamišljena je kao platforma na kojoj se jednom godišnje okuplja elektronička glazbena industrija Hrvatske i regije, te se dodjeljuju priznanja za ostvarenja u proteklih 12 mjeseci. Projekt povezuje umjetnike i druge aktere scene koji stvaraju mrežu kontakata i ostvaruju plodonosne suradnje. Jedna od misija projekta je poticanje stvaralaštva, te mladih i novih kreativaca na sceni, dok je dugoročni cilj projekta predstavljanje hrvatske elektroničke scene na međunarodnim glazbenim konferencijama; otvaranje novih tržišta i kulturna razmjena glazbenika. Od nastanka Ambasadora elektronička glazba je vidljivija i prepoznatljivija medijima i institucijama. Tijekom pretprograma predstavljaju se udruge koje razvijaju i promoviraju scenu, a u pauzama glavnog programa nastupaju najkvalitetniji predstavnici HR live elektronike. Kroz projekt svake godine prodefilira svojim radom oko 30-tak različitih kreativaca, a dio volontera trajno ostaje i sudjeluje u projektima udruge ili portala. Prošle godine je tijekom korona krize pokrenut „Renaissance“ video projekt povezivanja povijesne baštine sa nastupima nagrađivanih autora elektroničke glazbe.

Nagrada Ambasador svake godine raste i sve veći broj aktera scene uključuje se u njen rad kako bi eventualne pogreške u radu smanjili na minimum.

Uz sve gore navedene ciljeve, i vizije Organizator (Udruga Klubska kultura) i Utemeljitelj nagrade Goran Tomašević se s odgovornošću odnose prema zajednici kojoj je ovaj projekt namijenjen te u cilju sprečavanja sukoba interesa donijeli su Odluku još od samih početaka da svi vanjski projekti i podprojekti nastali od Udruge i portala Klubskascena.hr ne konkuriraju u Nagradi Ambasador na način da ih se ne može predložiti ili nominirati u bilo kojoj kategoriji.

U slučaju da Utemeljitelj nagrade, NO Ambasadora i RNO Ambasadora odlučuju o pojedinom projektu ili kandidatu tijekom prednominacija, nominacija, glasanja struke ili internog tajnog glasanja svi članovi djeluju kao predstavnici nezavisne scene te odluke donose na temelju umjetničkih i produkcijskih standarda, a ne na temelju komercijalnih uspjeha projekata. Ukoliko se tijekom glasanja NO Ambasadora ili RNO Ambasadora prethodno utvrdi da je pojedini član ujedno i član projekta kojeg se ocjenjuje u posebnim okolnostima kao što su interno tajno glasanje u nominacijama, online sastanci, specifične kategorije i kod izjednačenih rezultata publike ili struke, taj član će biti izuzet iz glasanja kako ne bi utjecao na konačnu odluku NO Ambasadora ili RNO Ambasadora, odnosno kako odluka ne bi bila pristrana.

Posebne okolnosti odnose se i kod glasanja Stručne radne skupine u nagradama struke. Ukoliko je član Stručne radne skupine nominiran u pojedinoj kategoriji kao kandidat ili član projekta u kojem je osnivač, suosnivač, povremeni ili stalni stručni suradnik ili zaposlenik (Bend, Live act, VJ, DJ koji nastupaju u klubu ili na festivalu ne smatraju se zaposlenikom), prema pravilniku ne smije glasati u toj kategoriji, te je to istaknuto i u kriterijima i pravilima na obrascima za glasanje. U slučaju da glasa u toj kategoriji Utemeljitelj nagrade, NO Ambasadora ili RNO Ambasadora poništit će njegov glas.

Stručna suradnica koja ocjenjuje i nominira radove pristigle za "Vizualno rješenje godine" odriče se prava na prijavu svojih radova i projekata, kako bi se spriječio sukob interesa.

Sprečavanje sukoba interesa nastaje i kod javnih prijava projekata u prednominacijskom ciklusu koje su otvorene za sve nositelje projekata, prijatelje, fanove scene. Članovi Stručne radne skupine koji sudjeluju u projektu kroz popunjavanje prednominacijskih lista tj. kao glazbeni žiri ne smiju prijavljivati kandidate putem javnih prijava jer se te prijave neće uvažiti.

Na sve ove gore spomenute načine projekt je od samih početaka potpuno osiguran od eventualnih sukoba interesa i mogućnosti namještanja nagrada. Za transparentnost prednominacija, nominacija i glasova publike i struke zadužen je NO Ambasadora i RNO Ambasadora.

GLASANJE ZA NAGRADE STRUKE
Stručna radna skupina prema formiranim nominacijama glasa za svoje favorite u kategorijama nagrada struke, na način da u svakoj kategoriji dodijeljuje jedan glas za jednog od kandidata.

Glasa se po principu jedan glas = jedan bod.

Utemeljitelj nagrade, NO Ambasadora i RNO Ambasadora nadgledaju i zbrajaju glasove struke. U slučaju izjednačenih rezultata na kraju glasovanja, odluku o pobjedniku donose internim, tajnim glasanjem. Kod ocjenjivanja ravnaju se umjetničkim i produkcijskim standardima, a ne komercijalnim uspjehom glazbenih izdanja, projekata ili izvođača.

GLASANJE ZA NAGRADE PUBLIKE
Publika glasa putem online sustava na web stranici www.ambasador.hr, a prema utvrđenom vremenskom periodu glasovanja. U svim kategorijama predviđenima za glasanje publike vrijedi pravilo da jedan posjetitelj može glasati samo jednom, za jednog kandidata unutar svake od kategorija.

Svaki pokušaj prijevare sustava preko clickbot, autovote i sličnih skripti i slično bit će strogo sankcionirani diskvalifikacijom kandidata te će pobjednik biti prvi idući kandidat sa najvećim brojem glasova. Utemeljitelj nagrade i NO Ambasadora nadgledaju i zbrajaju glasove publike. U slučaju izjednačenih rezultata na kraju glasovanja, odluku o pobjedniku donijet će Nadzorni Odbor internim, tajnim glasanjem. Utemeljitelj nagrade i NO Ambasadora se kod internog tajnog glasanja i ocjenjivanja ravnaju umjetničkim i produkcijskim standardima, a ne komercijalnim uspjehom glazbenih izdanja, projekata ili izvođača.

NAGRADE
Pobjednik će primiti personalizirano priznanje - vinyl. Pobjednik u svakoj kategoriji prima po jedno personalizirano priznanje, bez obzira da li se radi o kolektivu, bendu, dvojcu, jer nagrada je isključivo samo jedna za projekt koji je osvojio nagradu.

TIMELINE

22.01. - 05.02. Popunjavanje praznih prednominacijskih lista (stručna radna skupina)
26.01. - 05.02. Otvaranje javnih prijava projekata (prijatelji, fanovi, nositelji projekata)
              11.02. Objava nominacija po kategorijama
11.02. - 26.02. Glasanje - nagrade publike
13.02. - 28.02. Glasanje - nagrade struke
              19.03. Dodjela nagrada i okupljanje scene (Centar Gervais, Opatija)                                                                   

pravila nagrade, ambasador 2021, pravilnik

Prati nas na